สมัครงาน

  

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ             ตำแหน่งพนักงานประจำตึก  (รายละเอียด)19/10/2563

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานนวด อัตราจ้าง 50% (รายละเอียด)08/10/2563

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน                 สาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (รายละเอียด)30/09/2563

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป                      ตำแหน่งพนักงานประจำตึก (รายละเอียด)23/09/2563

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป                                  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(รายละเอียด)23/09/2563

 ประกาศจากโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ                    (แม่บ้าน) (รายละเอียด)26/05/2563

 

 

 

Visitors: 150,779