สมัครงาน

  

 

 

 

 

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(รายละเอียด)23/05/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครพนักงานกระทรวงสาะารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานเปล (รายละเอียด)19/05/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครพนักงานกระทรวงสาะารณสุขทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

     (รายละเอียด)29/04/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณะสุขทั่วไป                               (รายละเอียด)28/05/2564

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

     (รายละเอียด)14/05/2564

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครพนักงานกระะทรวงสาะารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไปและพนักงาน         ช่วยเหลือคนไข้ (รายละเอียด)25/03/2564

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป (รายละเอียด)25/03/2564

 

 


Visitors: 215,924