สมัครงาน

 

 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เพื่อรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างรายคาบ

จำนวน 1 ตำแหน่ง 

1.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก       จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการสมัคร วันที่ 13 - 20 มีนาคม  2562 หรือสบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 037-381832-3 ต่อ 1116 ในวันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. 

สถานที่รับสมัคร งานบุคลากร อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก

รายละเอียด


Visitors: 107,563