สมัครงาน

 

 

 

 

 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ รายละเอียด (3/7/2562)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอีย(3/7/2562)

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รายละเอียด (24/6/2562)

 ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 2 อัตรา

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องผลการคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ รายละเอียด

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานบริการ) รายละเอียด

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างราบคาบ 2 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา รายละเอียด

 


Visitors: 115,896