สมัครงาน

  

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายละเอียด) 12/02//2567

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำตึ (รายละเอียด) 30/01/2567

  ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  (รายละเอียด) 12/01/2567

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เภสัชกรรม นักวิชาการพัสดุ และผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (รายละเอียด) 15/12/2566

 ประกาศ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานประจำตึก  (รายละเอียด) 15/11/2566

ประกาศ ประกาศ ผลสอบคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานเภสัชกรรม/นักวิชาการพัสดุ/ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด  (รายละเอียด) 15/11/2566

 ประกาศ ประกาศ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  (รายละเอียด) 15/11/2566

 ประกาศ ประกาศ ผลสอบคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  (รายละเอียด) 31/10/2566

 ประกาศ ประกาศ ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล  (รายละเอียด) 25/10/2566

 ประกาศ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  (รายละเอียด) 17/10/2566

 ประกาศ ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  (รายละเอียด) 02/10/2566

 ประกาศ ประกาศ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล  (รายละเอียด) 27/09/2566

 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  (รายละเอียด) 13/09/2566

 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  (รายละเอียด) 14/09/2566

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  (รายละเอียด) 31/08/2566

 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  (รายละเอียด) 18/08/2566

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  (รายละเอียด) 18/08/2566

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัวไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  (รายละเอียด) 27/07/2566

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  (รายละเอียด) 30/06/2566

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  (รายละเอียด) 26/06/2566

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  (รายละเอียด) 22/06/2566

 


Visitors: 284,673