สมัครงาน

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)รายคาบ (รายละเอียด) 08/11/2562

ประกาศสำนักงานสาธารณสุจังหวัดนครนายก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (รายละเอียด) 30/10/2562

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป (รายละเอียด)29/8/2562

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (รายละเอียด) 26/8/2562

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียด)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการจำนวน 2 อัตรา (รายละเอียด)

 


Visitors: 125,434