สมัครงาน

  

 

 

 ประกาศจากโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)         (รายละเอียด)21/05/2563

 ประกาศจากโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายละเอียด)19/05/2563

 ประกาศจากโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รายละเอียด)18/05/2563

  ประกาศจากโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศผลผู้มีสิทธิการประเมินเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์                                   (รายละเอียด)13/05/2563

  ประกาศจากโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายละเอียด)30/04/2563

  ประกาศจากโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานบริการ (แม่บ้าน) (รายละเอียด)29/04/2563

  ประกาศจากโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานบัตรรายงานโรค (รายละเอียด)29/04/2563

 ประกาศจากโรงพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)                   (รายละเอียด)27/04/2563


Visitors: 142,536