สมัครงาน

  

 

 

 

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณะสุขทั่วไป                             (รายละเอียด)28/05/2564

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

     (รายละเอียด)14/05/2564

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครพนักงานกระะทรวงสาะารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไปและพนักงาน       ช่วยเหลือคนไข้ (รายละเอียด)25/03/2564

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป (รายละเอียด)25/03/2564


 


Visitors: 202,592