สมัครงาน

  

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักเทคนิคการแพทย์  (รายละเอียด) 09/06/2566

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานซักฟอก/นักเทคนิคการแพทย์/พนักงานบริการ (รายละเอียด) 03/05/2566

 ประกาศ ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ/พนักงานบริการเอกสารทั่วไป/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายละเอียด) 27/04/2566

 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ/พนักงานบริการเอกสารทั่วไป/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานซักฟอก/นักเทคนิคการแพทย์ (รายละเอียด) 19/04/2566

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานบริการ/พนักงานบริการเอกสารทั่วไป/พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายละเอียด) 02/04/2566

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานซักฟอก/พนักงานเทคนิคการแพทย์ (รายละเอียด) 24/03/2566

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียด) 28/02/2566

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (รายละเอียด) 16/02/2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

 

Visitors: 251,346