สมัครงาน

  

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราง พนักงานซักฟอก/พนักงานเทคนิคการแพทย์ (รายละเอียด) 24/03/2566

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายละเอียด) 28/02/2566

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (รายละเอียด) 16/02/2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์  เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566

 


Visitors: 244,690