สมัครงาน


 

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

จำนวน 1 ตำแหน่ง 

1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       จำนวน 1 อัตรา

ระยะเวลาการสมัคร วันที่ 9 - 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. (เฉพาะวันทำการ)

สถานที่รับสมัคร งานบุคลากร กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา จังหวัดนครนายก

รายละเอียด


Visitors: 105,158