สมัครงาน

  

 ประกาศ ประกาส เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานเปล  (รายละเอียด) 27/09/2566

 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  (รายละเอียด) 13/09/2566

 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  (รายละเอียด) 14/09/2566

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  (รายละเอียด) 31/08/2566

 ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  (รายละเอียด) 18/08/2566

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค  (รายละเอียด) 18/08/2566

 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทัวไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  (รายละเอียด) 27/07/2566

 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  (รายละเอียด) 30/06/2566

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  (รายละเอียด) 26/06/2566

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/พนักงานบริการเอกสารทั่วไป  (รายละเอียด) 22/06/2566

Visitors: 263,509