สมัครงาน

  

 

 

     

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข 3 ตำแหน่ง     (รายละเอียด)27/10/2565

 

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข 3 ตำแหน่ง

     (รายละเอียด)27/10/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง(รายละเอียด)25/10/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง(รายละเอียด)17/10/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง(รายละเอียด)27/09/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายละเอียด)30/08/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง(รายละเอียด)04/08/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายละเอียด)25/07/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายละเอียด)19/07/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง(รายละเอียด)28/06/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งพนักงานเปล(รายละเอียด)14/06/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครพนักงานลูกจ้างทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานช่วยเหลือคนไข 

     (รายละเอียด)10/06/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(รายละเอียด)31/05/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด(รายละเอียด)23/05/2565

ประกาศจากโรคพยาบาลบ้านนา เรื่องรับสมัครพนักงานกระทรวงสาะารณสุขทั่วไปตำแหน่งพนักงานเปล (รายละเอียด)19/05/2565

Visitors: 232,621