ศูนย์แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบ้านนา


ร่วมสืบสานภูมิปัญญา ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้บริการด้วยทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพ แบบองค์รวม ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เป็นศูนย์การแพทย์แผนไทยครบวงจร ให้บริการนวด อบสมุนไพร ประคบสมุนไพร ดูแลหลังคลอด ส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับการแพทย์ปัจจุบัน

การออกกำลังกายแบบโยคะ ฤาษีดัดตน และให้คำปรึกษาและคำแนะนำปัญหาสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาไทย

 

วันให้บริการ

แผนกผู้ป่วยนอก

วันจันทร์ และ วันศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)

อาคารศูนย์แพทย์แผนไทย

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 

คลินิคนอกเวลาราชการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 

คลินิคแพทย์ทางเลือก (ฝังเข็ม)

วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น. 

บริการ

ลำดับ
บริการ
ระยะเวลา
1. นวดเพื่อการบำบัด/ฟื้นฟูสภาพ 1 ชั่วโมง
2. ประคบเพื่อการบำบัดรักษา/ฟื้นฟูสภาพ 30 นาที
3. อบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษาโรค/นวดน้ำมันเพื่อการบำบัดรักษาโรค/ฟื้นฟูสภาพ 30 นาที
4. นวดน้ำมันเพื่อการบำบัดรักษาโรค (เฉพาะที่) 45 นาที
5. นวดน้ำมันเพื่อการบำบัดรักษาโรค (ทั่วร่างกาย) 1 ชั่วโมง
6. นวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 ชั่วโมง
7. นวดน้ำมันเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 30 นาที
8. ประคบเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 30 นาที 
9. อบสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 ชั่วโมง
10. นวดฝ่าเท้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 ชั่วโมง
11. นวดหน้าเพื่อส่งเสริมสุขภาพ 1 ชั่วโมง
12. คอร์สดูแลมารดาหลังคลอด(นวดตัว,ประคบสมุนไพร ,ทับหม้อเกลือ,อบสมุนไพร,ให้คำแนะนำมารดาหลังคลอด) 2.30 ชั่วโมง

 

 ติดต่อสอบถาม โทร. 037382-145 หรือ 037038-832-3 ต่อ 1111

Visitors: 284,666