ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านนา

 

ประกาศ...ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านนา ย้ายจุดบริการจากอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปยัง อาคารอึ้งฮวด

 

 

คลินิคทันตกรรมทั่วไป

จันทร์-ศุกร์ 08.00 น. - 12.00 น.

คลินิคทันตกรรมเฉพาะทาง(คนไข้นัด)

13.00 น. - 15.30 น.

คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการ

อังคาร-พุธ-พฤหัสบดี 16.00 น. - 20.00 น. 

(เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 คลินิคพิเศษนอกเวลาราชการจึงขอปิดทำการ เพื่อป้องกันโรคระบาด)

รักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

รักษารากฟัน จัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันกรรมประดิษฐ์

Visitors: 239,286