ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลบ้านนา

 

 

คลินิคทันตกรรมทั่วไป

จันทร์-ศุกร์ 08.00 น. - 12.00 น.

คลินิคทันตกรรมเฉพาะทาง(คนไข้นัด)

13.00 น. - 15.30 น.

รักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

รักษารากฟัน จัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันกรรมประดิษฐ์

Visitors: 294,966