การปฏิเสธใส่เครื่องช่วยหายใจหรือปั๊มหัวใจ

 

 

Visitors: 215,929