ผู้ป่วยเจตนาฆ่าตัวตาย ปฏิเสธการรักษา

Visitors: 215,929