ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องเผยแพร่ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน (23/05/2565)

ระกาศจังหวัดนครนายก เรื่องเผยแพร่ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (27/04/2565)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องเผยแพร่ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (22/04/2565)

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) สำหรับโรงพยาบาลบ้านนา โดยวิธีเช่า

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) จำนวน 1 เครื่อง (13/01/2565)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) จำนวน 1 เครื่อง (27/12/2564

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser therapy) จำนวน 1 เครื่อง (13/12/2564)

ประกาศโรงพยาบาลบ้านนา เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) (1/12/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาผู่้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/11/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ (12/11/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหอผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน (9/11/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (27/10/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหอผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน (26/10/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหอผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน (21/10/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารหอผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน (8/10/2564

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (8/10/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (17/6/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (31/5/2564)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ตาม พรก.เงินกู้ (3/3/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (22/2/2564)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29/12/2563)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/12/2563)

เปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 231 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2/12/2563)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและพื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน 2 เครื่อง (27/11/63)

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค (9 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (27/11/2563)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 215,922