ศูนย์บริการกายภาพบำบัด

ศูนย์บริการกายภาพบำบัด

วันให้บริการ

เปิดในเวลา

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

คลินิคนอกเวลาราชกาล

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.

หยุดทุกวันวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Visitors: 294,972