เกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้านนา

ปี 2481 ได้งบประมาณก่อสร้างเป็นสุขศาลา(วัง-เคลือบ) ประจำอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบ้านนา โดยได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่ จากนายวัง-นางเคลือบ สุขชม มีเจ้าหน้าที่ประจำ 2 คน

ปี 2505 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง และปรับเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีศาลาพักผู้ป่วยขนาด 10 เตียง

ปี 2523 ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน25 ไร่ จากนายบุญ-นางบุญมา ปราบพาล โดยที่ได้รับบริจาคใหม่

นี้ตั้งอยู่ที่ หมู่1 ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา และยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง (ที่ใหม่ห่างจากที่ตั้งสถานีอนามัยเดิม 1 กิโลเมตร)

ปี 2524  ก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วยขนาด 10 เตียง

ปี 2525  ได้รับบริจาคอาคารผู้ป่วยในขนาด 30 เตียง  ณ ที่ใหม่ ชื่ออาคาร "รัตนโกสินทร์ 200 ปี

จึงย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ใหม่ ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลบ้านนา(โรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง)

ปี 2536  ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง
ปี 2537 – ปัจจุบัน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียงโดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการแพทย์แผนไทย กายภาพ และคลินิกทันตกรรม

 

 

 

 

 

Visitors: 294,975