ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลบ้านนา ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมและบริหารงานด้วยความโปร่งใส ณ ห้องประชุมอึ้งฮวด

Visitors: 263,511