ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 โรงพยาบาลบ้านนา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
Visitors: 232,621