"โครงการเทศบาลพิกุลออกเคลื่อนที่" "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"

โรงพยาบาลบ้านนา ร่วมกิจกรรม "โครงการเทศบาลพิกุลออกเคลื่อนที่" "โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ วัดพิกุลแก้ว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
Visitors: 227,156