MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565- เดือนธันวาคม 2565

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือนมกราคม 2566

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566 - เดือนกันยายน 2566

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เดือนสิงหาคม 2566

      รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 263,499